სახელმძღვანელოს PDF

წინამდებარე „სახელმძღვანელო“ დაიწერა მარტივი მიზნით: დახმარებოდა თქვენს სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციას კიბერუსაფრთხოების გასაგები და რეალიზებადი გეგმის სემუშავებაში.