თემები

უსაფრთხოების კულტურის დანერგვა

შესავალი

ბოლო განახლება: 2022 წ. ივლისი

უსაფრთხოებაში მთავარი ხალხია და თქვენი ორგანიზაციის დასაცავად უნდა დარწმუნდეთ, რომ ყველა მონაწილე სერიოზულად აღიქვამს კიბერუსაფრთხოებას. კულტურის შეცვლა რთულია, თუმცა, რამდენიმე მარტივმა ნაბიჯმა და მნიშვნელოვანმა საუბარმა შეიძლება მყისიერად მიგიყვანოთ ატმოსფერომდე, რომელიც აამოქმედებს თქვენი პერსონალის და ორგანიზაციის კიბერუსაფრთხოების მოქნილ სტრატეგიას უსაფრთხოების წინაშე არსებული საფრთხეების პასუხად. ორგანიზაციული უსაფრთხოების აღნიშნული კულტურის დანერგვის ერთ-ერთი უმარტივესი, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია მასზე საუბარი თქვენი ორგანიზაციის ფარგლებში და ხელმძღვანელობის მუდმივად სანიმუშო ქცევა.