Vodič PDF

Ovaj priručnik je napisan sa jednostavnim ciljem: da pomogne organizacijama civilnog društva da kreiraju razumljivi i primenjivi plan sajber bezbednosti.