უსაფრთხოების გეგმის საწყისი კომპლექტი

უსაფრთხოების გეგმის საწყისი კომპლექტი

აიღეთ საწყისი კომპლექტი

თქვენი ორგანიზაციის დასახმარებლად დაამუშავეთ „სახელმძღვანელოში“ მოცემული გაკვეთილები და აქციეთ ისინი რეალურ გეგმად, ისარგებლეთ მოცემული საწყისი კომპლექტით. კომპლექტი შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ან ციფრულად შეავსოთ ის „სახელმძღვანელოს“ ციფრულ ფორმატში ონლაინ წაკითხვისას. ჩანაწერების გაკეთების და თქვენი უსაფრთხოების გეგმის განახლების ან შედგენისას აუცილებლად მიუთითეთ თითოეულ სექციაში მოცემული „უსაფრთხოების გეგმის შემადგენელი ბლოკები“. უსაფრთხოების გეგმა ვერ იქნება სრული ხსენებული არსებითი ელემენტების, სულ მცირე, მითითების გარეშე.